• Yayınlama: 1 yıl önce. Okuma süresi: 3 dakika. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Örnek: "Kadın hamalı dışarı çıkardı, sonra çantasını açıp birkaç lira çıkardı. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Aşağıda Açmak hakkında ve içinde Açmak kelimesi geçen, Açmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

  Anlamı: 1 konuşmaya başlamak; 2 kesici aletleri keskin duruma getirmek; 3 ağır sözler söylemeye başlamak; 4 azarlamak, paylamak: 'Aman efendim, bendenize bir ağız açtılar, donakalmışım. Anlamı: fundalık, koruluk, sazlık yerleri temizleyerek tarıma elverişli duruma getirmek. Aciz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Güçlü, Becerikli. Aceleci kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sabırlı, Yavaş, Aanlamlısı. Haysiyetsiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Onurlu, Değerli, Saygın.

  Şöhretli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tanınmamış, Şanssız. Daracık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Genişçe. Durmadan kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dinlenerek. Arık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gürbüz. Gayet kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Aıt Az, Az. Açmak sözcüğüne ait zıt anlamlı kelimeler kapatmak, gizlemek, kilitlemek, örtmek ve yummak sözcükleridir.

  Bu kelimeler birbirinin zıddı olarak kullanılabilir. Zorunlu kelimesinin zıt anlamı 2 adet karşılığı bulunmaktadır. Zorunlu ile karşıt anlama gelen zıt anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir. Açnak sözcüğüne ait zıt anlamlı kelimeler gönüllü ve ihtiyari sözcükleridir. Avrupa aydınlanma süreciyle bağlantılı olarak Türkçede Batı kavramı da çağdaşlaşmanın içinde anlaşılmıştır. Nitekim yapılan çalışma ilerledikçe Fransızca başta olmak üzere İtalyanca, Almanca ve İngilizce gibi dillerden alıntıların daha çok olduğu görülmüştür.

  Böyle olmasına karşın, Batılılaşma sürecinden daha eski dönemlerden beri Türkçeye yerleşen Rumca ve Ermenice kökenli alıntılara da sözlükte yer verilmiştir. Bu sözlükte edebî eserlerimizde geçmiş Batı kökenli 5. Erdoğan BOZ, Prof. Özgür AY amçak Dr. Sözlüklerin kendisine özgü hazırlama ilkeleri ve kullanma özellikleri vardır. Bu özellikler; madde düzeni, yazım ve söyleyişle ilgili ilkeler ve diğer özellikler olarak sıralanabilir.

  Bunlara ek olarak bitişik yazılan birleşik fiiller hissetmek, zikretmek ile dolayısıyla, itibarıyla, meydanda, tutturabildiğine, vaktiyle, yanlışlıkla gibi kalıplaşmış biçimler de madde başı yapılmıştır.

  Madde içinde ise etmek, eylemek, olmak, kılmak, yapmak vb. Madde başında her sözün türü dil bilgisindeki yeri atılacak ve fiillerden önce gelen nesnelerin hangi eklerle kullanıldığı kısaltmalarla gösterilmiştir: a.

  Türkçede kullanılan Doğu kökenli yabancı söz varlıklarının aslen uzun olan kapalı hecelerinin kısa söylenmesi eğilimi yaygınlaşmıştır. Söz gelişi, haya:t değil hayat; kara:r değil karar, ru:h değil ruh, saba:h değil sabah, zama:n değil zaman. Ancak bu yapıdaki kelimelerin çoğu, ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında aslen uzun olan son heceleri özgün açmai dönüşür: hayatı haya:tıkararı kara:rıruhu ru:husabahı saba:hızamanı zama:nı gibi.

  Sözlüğümüzün elinizdeki baskısında, hecenin açılması durumunda ortaya çıkan bu özellik şu şekilde gösterilmiştir: hayat a. Hem kalın hem de ince okunma özelliğine sahip olan l ünsüzünün söylenişinde sık sık yanlışlığa düşüldüğü görülmektedir.

  Bu baskıda da bütün kelimezinin söz varlıklarının hangi dilden geldikleri ve öz- XII gün biçimleri gösterilmeye çalışılmıştır: adliye a. Groschen, temel a. Köken bilgisinde, Doğu dillerinden alınan sözlerin özgün yazımı, uluslararası bilim çevrelerinde benimsenmiş bulunan çeviri yazısı alfabesine göre verilmiştir: alem a.

  Tek sözden veya bitişik kelimelerden oluşan madde başlarında köken bilgisi ayrıntılı olarak gösterilirken ayrı yazılan birleşik kelimelerde bu ilke uygulanmamıştır.

  Örnek olarak millî ekonomi maddesinde köken bilgisi verilmemiş, bu kelimelerle ilgili bilgiler, millî ve ekonomi maddelerinde yer almıştır. Ancak ayrı yazılmasına karşın birleşik sözü oluşturan sözler ayrıca madde başı olarak yer almıyorsa bu sözlerin köken bilgileri verilmiştir.

  Terimlerin yazılışında varsa Türkçe terimler tercih edilmiş, yoksa yaygın dilde kullanılan mesleki söyleyişleri kullanılmıştır. Ülkemizde hazırlanan ve Kurumumuz tarafından basılan bu sözlüğün yabancı dilde yazılanlardan farkı, yalnızca sağlıkla ilgili terimleri içermeyerek hemşirelik eğitimi, yönetimi ve uygulamalarında kullanılan diğer disiplinlerle ilgili sözcüklere de yer vermiş olmasıdır.

  Sözlük, Prof.

  İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

  Kişi Adları Sözlüğü erkek ve kız adlarının çeşitli kaynaklardan taranmasıyla hazırlanmış bir sözlüktür. Sözlükte kız, erkek olmak üzere toplam ad bulunmaktadır.

  Bu sözlük, Türkçedeki Batı kökenli sözlere karşılıklar bulma ve önerme çalışması değildir. Yabancı kökenli sözlere karşılık bulma, Kurumumuzun bir başka çalışma alanıdır ve anlsmlısı konudaki çalışmalarımız ayrıca yürütülmektedir. Bu sözlükte, edebî eserlerimizde kullanılan Batı kökenli kelimeler, anlamlarıyla ve örnekleriyle birlikte verilmektedir.

  Eserin adındaki Batı kavramı, coğrafi bir bölge olarak ele alınmamıştır. Türk tarihinde Batı'nın siyasal ve kültürel çağrışımları vardır. Avrupa aydınlanma süreciyle bağlantılı olarak Türkçede Batı kavramı da çağdaşlaşmanın içinde anlaşılmıştır.

  Nitekim yapılan çalışma ilerledikçe Fransızca başta olmak üzere İtalyanca, Almanca ve İngilizce gibi dillerden alıntıların daha çok olduğu görülmüştür. Böyle olmasına karşın, Batılılaşma sürecinden daha eski dönemlerden beri Türkçeye yerleşen Rumca ve Ermenice kökenli alıntılara da sözlükte yer verilmiştir. Bu sözlükte edebî eserlerimizde geçmiş Batı kökenli açmzk. Erdoğan BOZ, Prof.

  Özgür AY ve Dr. Sözlüklerin kendisine özgü hazırlama ilkeleri ve kullanma özellikleri vardır.

  Bu özellikler; madde düzeni, yazım ve söyleyişle ilgili ilkeler ve diğer özellikler olarak sıralanabilir. Bunlara ek olarak bitişik yazılan birleşik fiiller hissetmek, zikretmek ile dolayısıyla, itibarıyla, meydanda, tutturabildiğine, vaktiyle, yanlışlıkla gibi kalıplaşmış biçimler de madde başı yapılmıştır. Açmak kelimesinin zıt anlamlısı içinde ise etmek, eylemek, olmak, kılmak, yapmak vb. Madde başında her sözün türü dil bilgisindeki yeri atılacak ve fiillerden önce gelen nesnelerin hangi eklerle kullanıldığı kısaltmalarla gösterilmiştir: a.

  Türkçede kullanılan Doğu kökenli yabancı söz varlıklarının aslen uzun olan kapalı hecelerinin kısa söylenmesi eğilimi yaygınlaşmıştır. Kelime anlamlarını daha iyi öğrenebilmek ve dağarcığın gelişmesini sağlamak için verilen bu ödev sonucunda zıt anlamlı sözcükler tablosu araştırılır. Türkçe'de en çok kullanılan zıt karşıt anlamlı kelimeler listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. NOT: Bir kelimenin olumsuzu o sözcüğün karşı anlamlısı anlamına gelmez.

  Paraya azmorale çok ihtiyacımız var. Bu sınavda dört yanlışbir doğru yu götürüyor. Bedenim yaşlandıfakat ruhum hâlâ genç. Sayfanızda çok güzel konular var, anlatım da harika, ancak derste işlenecek şekilde etkinlikler hazırlansa daha güzel olurdu. Çok teşekkürler. Sevimlinin zıttına sevimsiz demişsiniz tabloda. Ancak olumsuzluk ekleri olan -me. Haklısınız, dikkatimizden kaçan bir yanlış olmuş. Normalde eklerle yapılan kelimeler zıt anlamlı olmaz, olumsuz olur. Tabloyu düzeltiyoruz, ilginize teşekkürler.

  Örneğin yeni-eski sözcükleri zıt anlamlıdır. Gelmek-gelmemek gibi sözcükler zıt anlamlılık oluşturmaz. E-posta hesabınız yayımlanmayacak. İnternet sitesi. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Toggle navigation. Konu Testleri.

  Aç Zıt Anlamlısı Nedir? Açın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

  Konu Testleri İlkokul Testleri 1. Sınıf Konu Testleri 2. Sınıf Konu Testleri 3. Sınıf Konu Testleri 4. Sınıf Konu Testleri Ortaokul Testleri 5. Sınıf Konu Testleri 6. Sınıf Konu Testleri 7. Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir.

  Bu kelimesniin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" kelimesunin, zıt anlamı ise "gitti" dir. Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler.

  Örnek: "zor - kolay". Delişmen kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Delişmen kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Terbiyeli, Ağırbaşlı. Kelime haznesi hem öğrenim hayatında başarı için hem de normal hayatta kendinin ifade edilmesi açısından çok önemlidir. Testi çözen tüm çocuklara başarılar diliyoruz.

  Farklı tür etkinlikler için bizi takip etmeye devam edin. Ana sayfa Hakkımızda Bize ulaşın Gizlilik Politikası. SINIF » 2. Sosyal Medyada Paylaşın: Like. Bunun yanı sıra aç kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler İnternete başvurmaktadır.

  Peki aç zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar. Türkçede bazı. 5. · Parlak kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime ise “donuk” veya “mat” sözcüğüdür. Zçmak sözcüğünün zıt manası ve tümce kelimesinni kullanımıyla alakalı bilgiler verdik. Parlağın Zıt Anlamlısı Bir anlamllısı zıt veya eş anlamını kolaylıkla cevaplayabilmek için öncelikle o kelimenin ne manaya geldiği bilinmelidir ve o anlama göre bir fikir yürütülmelidir.

  açmak kelimesinin zıt anlamlısı nedir? açmak sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? açmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri: kapamak, örtmek > Tweet sanalsözlük'te. Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü. Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır. KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER. Anlam bakımından birbirine ters düşen.

  Açmak ne demek? Açmak TDK anlamı nedir?

  Bornova Belediyesinden anlamlı açılış Meçhul Kadın Anıt. Açmak hakkında zıt karşıt anlamlı kelimeler. Açmak zıt anlamlısı. açmak kelimesinin zıt anlamlı. Aзmak ne demek? Aзmak ile ilgili eю ve zэt anlamlэ kelimeler, deyimler ve Aзэn eю anlamlэsэ.

0 / 5

antalya tarım orman

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. Adres: Vatan Bulvarı, Sedir Mahallesi, Tarım Kampüsü, Muratpaşa / ANTALYA. Telefon: 28 20 (3 Hat). Adres: Sedir Mahallesi Vatan... >>

sinop ikindi namazı vakti

› Namaz Vakitleri. Эmsak Saati ; Gьneю Vakti ; Црle Ezanэ ; Эkindi Ezanэ ; Akюam Ezanэ >>

haberler akşam gazetesi

Gündemden son dakika haberleri, tüm dünyadan gelişmeler, öne çıkan haber başlıkları Akşam'da. Akşam gazetesinin bugünkü birinci sayfası ve Akşam gazetesi manşetleri. >>

park inn by radisson airport

>>

bulaşık makinesi tableti
25 temmuz hangi burç
ankara öğrenci kartı için gerekli belgeler